ՀՀ աշխատանքի և սոց․հարցերի նախարարություն

2015-2017 թվականների վիճակագրական ցուցանիշներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ https://www.mlsa.am/?page_id=1345