Օրինական միգրացիա դեպի Ֆրանսիա և Լեհաստան. հնարավորություններ և կարգավորումներ

 

  1. Աշխատանքային միգրացիան դեպի Ֆրանսիա – Ֆրանսիայի իմիգրացիայի և ինտեգրման գրասենյակ
  2. Աշխատանքային միգրացիան դեպի Լեհաստան -Ալեքսանդրա Լանգե, Աշխատանքի և սոցիալական քաղաքականության նախարարություն, Աշխատաշուկայի վարչություն
  3. Օրինական միգրացիայի ընթացակարգերը և հնարավորությունները Լեհաստանում – Գրասենյակ օտարների համար
  4. Ընդունման և ինտեգրման քաղաքականությունը – Իվա Ժակոպովիչ, OFII-ում ծրագրի ղեկավար, Ընդունման և ինտեգրման բաժին