Եվրոպայի Խորհրդի Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի փորձագիտական խմբի (ԳՐԵՏԱ-ի) հաշվետվություններ

  1. Զեկույց – Մարդկանց թրաֆիքինգի զոհերի համար արդարադատության և արդյունավետ պաշտպանության միջոցների հասանելիության վերաբերյալ 2022 (անգլերեն)
  2. Ձեռնարկ “Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջոցների մասին Եվրոպայի Խորհրդի կոնվենցիայի համաձայն մոնիտորինգի մեխանիզմը” 2022 (հայերեն)
  3. Ձեռնարկ “Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջոցների մասին Եվրոպայի Խորհրդի կոնվենցիայի համաձայն մոնիտորինգի մեխանիզմը” 2021 (հայերեն)
  4. Զեկույց ՀՀ-ի կողմից Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի «Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի գործողությունների իրականացման մասին» (ԳՐԵՏԱ) 2018 (անգլերեն)
  5. Զեկույց ՀՀ-ի կողմից Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի «Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի գործողությունների իրականացման մասին» (ԳՐԵՏԱ) 2017 (անգլերեն)
  6. Հայաստանի կողմից Եվրոպայի Խորհրդի «Մարդկանց շահագործման դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիայի իրականացման հանձնարարականներ (ԳՐԵՏԱ) 2017 (անգլերեն)
  7. Եվրոպայի Խորհրդի «Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջոցների մասին» կոնվենցիայի իրականացման գնահատման երկրորդ փուլի հարցաշար 2015 (հայերեն)
  8. Հայաստանի կողմից Եվրոպայի Խորհրդի Մարդկանց շահագործման դեմ պայքարի մասին Կոնվենցիայի իրականացման զեկույց 2014 (հայերեն)
  9. Հայաստանի կողմից Եվրոպայի Խորհրդի Մարդկանց շահագործման դեմ պայքարի մասին Կոնվենցիայի իրականացման զեկույց 2012 (հայերեն)
  10. Եվրոպայի խորհրդի Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի փորձագիտական խումբը (ԳՐԵՏԱ)-ն ներկայացրեց Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի Կոնվենցիայի իրականացման գնահատման զեկույցի հիմնական նկատառումները (համեմատական աղյուսակով) (հայերեն)