Օրենսդրություն

Ազգային օրենսդրություն

1. ՀՀ Սահմանադրություն՝ ընդունված 27.11.2005թ.
2. ՀՀ քրեական օրենսգիրք՝ ընդունված 18.04.2003թ… Ավելին

Միջազգային օրենսդրություն

1. Մարդու իրավունքերի 1948թ.-ի համընդհանուր հռչակագիր
2. Եվրոպայի խորհրդի 2005թ.-ի Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջոցների մասին կոնվենցիա … Ավելին