Պալլադիում միջազգային կազմակերպություն

 1. Կազմակերպության անվանումը
  Պալլադիում միջազգային կազմակերպություն
 2. Իրականացվող ծրագրի անվանումը
  Տվյալներ ազդեցության համար
 3. Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը
  2 տարի
 4. Ծրագրի ֆինանսավորող կառույցը
  ԱՄՆՄԶԳ
 5. Ծրագրի հիմնական նպատակը և խնդիրները
  Աջակցել ՀՀ Կառավարությանը
  • Արդյունավետ իրականացնելու և մշտադիտարկելու 2020–2022թ. ԳԱԾ-ը
  • Համատեղել հակաթրաֆիքինգային խնդրին առնչվող հարցերն ու դրանց արձագանքը` ընդգրկելով շահագրգիռ կողմերին, խոցելի բնակչությանը և լայն հանրությանը
  • հավաքագրել ճշգրիտ, բազմաոլորտ տվյալներ
  • ստեղծել տեղեկատվական համակարգեր
  • Կիրառել տվյալները ռազմավարության մշակման, ծրագրերի իրականացումը գնահատելու և հետագա ռազմավարությունների պլանավորման համար
 6. Համագործակցող կառույցները
  ԱՍՀՆ, թրաֆիքինգի դեմ պայքարի այլ գերատեսչություններ, հասարակական կազմակերպություններ, ոչ պետական այլ կառույցներ