Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն ՀԿ

 1. Կազմակերպության անվանումը
  Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն ՀԿ
 2. Իրականացվող ծրագրի անվանումը
  Միասին ընդդեմ մարդկանց թրաֆիքինգի
 3. Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը
  2021 Օգոստոս 1, 36 ամիս
 4. Ծրագրի ֆինանսավորող կառույցը
  ՎՎ Հասաստան
 5. Ծրագրի հիմնական նպատակը և խնդիրները
  Ծրագրի նպատակն է խթանել զոհակենտրոն նույնականացմանը, ուղղորդումները, ծառայությունները և ընթացակարգերը Հայաստանում՝ բարձրացնելու մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պաշտպանությունը՝ նպաստելով թրաֆիքինգի դեմ պայքարի Հայաստանի ռազմավարական տեսլականի իրականացմանը:
 6. Համագործակցող կառույցները
  ԱՍՀՆ, Ընդդեմ կանանց նկատմամբ կոալիցիա
 7. Կոնտակտային տվյալները
  +37477991280