Թրաֆիքինգ

 1. ՀՀ Օրենք «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին»
 2. ՀՀ քրեական օրենսգիրք
 3. «Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձանց ազգային ուղղորդման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2008 թվականի նոյեմբերի 20-ի որոշում
 4. «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհերին, զոհերին և հատուկ կատեգորիայի զոհերին «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված աջակցության տրամադրման կարգը և չափերը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի որոշում
 5. «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման հավանական զոհերին, զոհերին, հատուկ կատեգորիայի զոհերին և նրանց օրինական ներկայացուցիչներին «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված պաշտպանության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 29-ի որոշում
 6. «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի և հատուկ կատեգորիայի զոհերի անվտանգ վերադարձի կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2016 թվականի ապրիլի 6-ի որոշում
 7. «Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի աշխատակարգը, Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի հարցերով խորհուրդ ներկայացվող հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի որոշում
 8. «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի հիմնական կազմը և պահեստային կազմը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2015 թվականի սեպտեմբերի 15-ի որոշում
 9. «Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի հարցերով խորհրդի անհատական կազմը և աշխատակարգը հաստատելու, աշխատանքային խումբ ստեղծելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2007 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 861-Ա ու 2008 թվականի հունիսի 5-ի N 312-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի որոշում
 10. «Գործընկեր հասարակական կազմակերպությունների ընտրության կարգը, մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ընտրության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի որոշում
 11. “Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքի ցուցիչները ՀՀ-ում” ուղեցույցը ներդնելու մասին ՀՀ ԱԱՏՄ ղեկավարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 17-ի թիվ 06-Լ հրաման
 12. Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի նույնացման հանձնաժողովի կողմից անձին որպես զոհ կամ հատուկ կատեգորիայի զոհ նույնացնելու ցուցիչները հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի թիվ 1534-Ն որոշում

<<<Վերադառնալ