«ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական հիմնադրամ

 1. Իրականացվող ծրագրի անվանումը
  «Հայաստանում մարդկանց թրաֆիքինգի նոր ձևերին արձագանքելու համապարփակ գործություններ»
 2. Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը
  01 հունվարի 2021- 31 դեկտեմբերի 2021
 3. Ծրագրի ֆինանսավորող կառույցը
  «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական հիմնադրամ
 4. Ծրագրի հիմնական նպատակը եւ խնդիրները
  Ծրագրի նպատակն է բարելավել Հայաստանում մարդկանց թրաֆիքինգի զոհերի նույնացման, պաշտպանություն և կանխարգելման միջոցառումները։
 5. Շահառու խմբերը
  Թրաֆիքինգի ենթարկված կանայք և տղամարդիկ, 15-18 տարեկան ռիսկի խմբի երիտասարդ աղջիկներ և կանայք, ուսանողներ, միգրանտներ և ռիսկի խմբում գնտվող ազգաբնակչություն ք. Երևանից և շրջաններից, թրաֆիքինգի դեմ պայքարում ներգրավված պետական և ոչ պետական կառույցների ներկայացուցիչներ:
 6. Ակնկալվող արդյունքները
  • Թրաֆիքինգի ենթարկված անձինք և ռիսկի խմբի կանայք հաջողությամբ վերաինտեգրվում են հասարակության մեջ,
  • Բնակչության խոցելի խմբերի իրազեկվածությունը թրաֆիքինգի ռիսկերի վերաբերյալ բարձրացված է,
  • Պետական և ոչ պետական գործընկերների կարողությունները թրաֆիքինգի նոր ձևերի դեմ պայքարում բարելավված են։
 7. Համագործակցող կառույցները
  «Դեմոկրատիան Այսօր» ՀԿ
 8. Կոնտակտային տվյալները
  0-800-50-558