ԱՄՆ պետքարտուղարության հաշվետվություններ

 1. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2023
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2023 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 2. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2022 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 3. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2021 (Հայերեն) (հատված միայն Հայաստանի մասին)
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2021 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 4. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2020 (հայերեն) (հատված միայն Հայաստանի մասին)
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2020 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 5. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2019 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 6. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2018 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 7. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2017 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 8. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2016
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2016 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 9. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2015
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2015 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 10. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2014
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2014 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 11. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2013
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2013 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 12. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2012
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2012 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 13. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2011
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2011 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 14. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2010
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2010 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 15. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2009
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2009 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 16. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2008
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2008 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 17. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2007
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2007 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 18. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2006
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2006 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 19. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2005
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2005 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 20. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2004
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2004 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 21. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2003
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2003 (հատված միայն Հայաստանի մասին)
 22. ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2002
  ԱՄՆ պետքարտուղարության տարեկան հաշվետվություն 2002 (հատված միայն Հայաստանի մասին)