Լրագրող ուսանողները սովորում են կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության մասին ճիշտ նյութեր պատրաստել

Byadmin

Լրագրող ուսանողները սովորում են կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության մասին ճիշտ նյութեր պատրաստել

Հայաստանի երեք առաջատար համալսարանների լրագրողական ֆակուլտետների շուրջ 80 ուսանողների համար 2020 թվականի դեկտեմբերին կազմակերպվեց առցանց դասախոսությունների շարք՝ կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության մասին նյութեր պատրաստելու, ինչպես նաև գենդերային հավասարության, գենդերային կարծրատիպերից և խտրական լեզու և գովազդներ կիրառելուց խուսափելու վերաբերյալ։

Դասախոսությունը վարում էր իրավապաշտպան և արհեստավարժ լրագրող Զարուհի Հովհաննիսյանը։ Նա ուսանողների հետ քննարկեց նաև լրատվամիջողցների առանցքային դերն իրազեկման բարձրացման և կարծիքների ու մտածելակերպի ձևաորման գործում, այդ թվում նաև հուսալի տեղեկատվության օգտագործումը և արդյունավետ հարցազրույցի մեթոդները՝ խնդրին հասարակության ուշադրությունը հրավիրելու համար։ Լրատվամիջոցները կարևոր դեր են խաղում կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման և հավասար իրավունքների խթանման գործում։

Դասախոսությունների ընթացքում փորձարկվեց Եվրոպայի խորհրդի կողմից մշակված կանանց նկատմամբ և ընտանեկան բռնության դեպքերի լուսաբանման լրատվամիջոցների ուղեցույցը։

«Մարդու իրավունքների ոլորտում մեծ փորձ ունեցող մասնագետին լսելը և ընտանիքում բռնության լուսաբանման գործնական օրինակներ քննարկելը շատ լավ հնարավորություն է մեր ուսանողների համար», նշեց հայ-ռուսական համալսարանի լրագրության ամբիոնի վարիչ Մարինա Ալեքյանը՝ ընդգծելով իրենց թեմայի վերաբերյալ ավելի ընդլայնված քննարկումներ կազմակերպելու պատրաստակամությունը։

Դասախոսությունները կազմակերպվել են «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայի վավերացման ուղին Հայաստանում» Եվրոպայի խորհրդի ծրագրի իրազեկման բարձրացման գործողությունների շրջանակներում։

Ուղեցույցը՝ https://rm.coe.int/media-guideline-arm-final/1680a15261

Հղում՝ https://www.coe.int/hy/web/yerevan/news/-/asset_publisher/UATN4Wl8F3Wu/content/journalist-students-learn-how-to-report-on-violence-against-women-and-domestic-violence?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fhy%2Fweb%2Fyerevan%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UATN4Wl8F3Wu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_UATN4Wl8F3Wu_cur%3D2%26_101_INSTANCE_UATN4Wl8F3Wu_keywords%3D%26_101_INSTANCE_UATN4Wl8F3Wu_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_UATN4Wl8F3Wu_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_UATN4Wl8F3Wu_andOperator%3Dtrue

Share

About the author

admin administrator