1tv.am: Եկեք հասկանանք. Թրաֆիքինգի առաջնային դեպքերը

Byadmin

1tv.am: Եկեք հասկանանք. Թրաֆիքինգի առաջնային դեպքերը

1tv.am-ի “Եկեք հասկանանք” հեռուսահաղորդման 2020 թվականի օգոստոսի 19-ի եթերում քննարկվել են թրաֆիքինգի առաջնային դեպքերին և երևույթի դեմ պայքարին առնչվող հարցերը։

https://www.1tv.am/hy/video/%D4%B5%D5%AF%D5%A5%D6%84-%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D6%84-%D4%B9%D6%80%D5%A1%D6%86%D5%AB%D6%84%D5%AB%D5%B6%D5%A3%D5%AB-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A8/160015?fbclid=IwAR3UB7ZeNDnSuRTi47FtoOzhfLRPuwTCDU4KIU14nVYNu335zUxKWgw6-hs

Share

About the author

admin administrator