Hundistan Times: “5 օր ոչինչ չենք կերել…” խաբված 4 երիտասարդներ SOS վիդեո են ուղարկել Հայաստանից

Չորս հնդիկ երիտասարդներ կոչ են արել գործ հարուցել «Բհամատ Ման» տուրիստական գործակալության դեմ՝ պնդելով, որ Զիլվան և Պատտի քաղաքների յոթ տուրիստական գործակալներ խաբել են իրենցից և տուրիստական վիզայով իրենց ուղարկել են Հայաստան:

Ավելին
Share