Հայտարարություն` ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 06/22 ծածկագրով՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց շահագործման երևույթի և դրա դեմ պայքարն արծարծող լրագրողական մրցույթի կազմակերպում» դրամաշնորհային մրցույթի մասին

ByAAVR

Հայտարարություն` ԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 06/22 ծածկագրով՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց շահագործման երևույթի և դրա դեմ պայքարն արծարծող լրագրողական մրցույթի կազմակերպում» դրամաշնորհային մրցույթի մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2022 թվականի «օգոստոսի» «24» « թիվ 01/22» որոշմամբ

Մրցույթի ծածկագիրըԵՔ-ԴՄ-ԹԼՄ 06/22 Պետական մարմինը (այսուհետ՝ նաև պատվիրատու) ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, որը գտնվում է Վ. Սարգսյան 3 հասցեում, հայտարարում է դրամաշնորհի հատկացման մրցույթ, որը կազմակերպվում է armeps (www.armeps.am) էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:

Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված կազմակերպությանը սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել դրամաշնորհի տրամադրման՝ նվիրաբերության պայմանագիր (այսուհետպայմանագիր)։ Սույն մրցույթի անցկացման կարգը, հայտ կազմելու ու ներկայացնելու պայմանները ինչպես նաև մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունեցող կազմակերպություններին ներկայացվող պայմանները սահմանված են հրավերով: Մրցույթին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով էլեկտրոնային armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ը ժամը՝ 12:00-ն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևովarmeps համակարգի միջոցով 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ը ժամը՝ 12:00-ն։ Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Անուշ Մխիթարյանին Հեռախոս+(37410599642) Էլ. փոստ` Anush.Mkhitaryan@escs.am:

Դրամաշնորիհի րավերին և հայտերի ընդունման կարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ՝ https://escs.am/am/news/13601 հղմամբ:

Share

About the author

AAVR administrator