Վորլդ Վիժն Հայաստանի ծրագրով վերապատրաստվել են հանրային պաշտպանները

ByAAVR

Վորլդ Վիժն Հայաստանի ծրագրով վերապատրաստվել են հանրային պաշտպանները

ԱՄՆ պետքարտուղարության ֆինանսավորմամբ «Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշընլ» միջազգային բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից իրականացվող «Միասին ընդդեմ մարդկանց թրաֆիքինգի» ծրագրի (TATiP) շրջանակում ՀՀ փաստաբանների պալատի հետ դեռևս նախորդ տարի մայիսի 18-ին կնքված Համագործակցության մասին հուշագրի հիմքով և վերջիններիս գործուն ներգրավվածությամբ ս․թ․ մարտի 17-18-ին կայացավ ՀՀ հանրային պաշտպանի գրասենյակի շուրջ 30 փաստաբանի մասնագիտական կարողությունների և գիտելիքների կատարելագործմանը միտված երկօրյա վերապատրաստում։

Առանձնահատուկ կարևորելով մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկված անձանց հետ աշխատանքում տրավմաների տեղեկացվածությունը և զոհակենտրոն մոտեցումների երաշխավորման անհրաժեշտությունը քրեական վարույթներով, ինչպես նաև գործող իրավակարգավորումներով պայմանավորված, հաշվի առնելով հանրային պաշտպանի կարևոր առաքելությունն ու դերը Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված զոհերի նույնացման հանձնաժողովի կողմից զոհ կամ հատուկ կատեգորիայի զոհ ճանաչված անձանց իրավաբանական օգնություն տրամադրելու հարցում՝ Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է «Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման վերաբերյալ քրեական վարույթներով զոհակենտրոն մոտեցումների և զոհակենտրոն քննության ապահովմանն ուղղված» վերապատրաստման հատուկ մոդուլ-դասընթաց, որի հիմքով էլ անցկացվել է միջոցառումը։

Վերապատրաստման ընթացքում կազմակերպվել են նաև գործնական սիմուլյացիոն վարժություններ, մասնավորապես՝ առանձնահատուկ դեպքերով մասնակիցների ներգրավմամբ սիմուլացիոն խորհրդատվություն և հարցաքննություններ, մասնավոր դեպքերի/խնդիրների քննարկումներ՝ նախապես սույն միջոցառման համար մշակված մասնագիտական նյութով նախատեսված ուղղորդմամբ։

Վերապատրաստումները լինելու են շարունակական և ընդգրկելու են ինչպես ՀՀ հանրային պաշտպանի գրասենյակի, այնպես էլ այլ փաստաբանների ևս։

Share

About the author

AAVR administrator