Միջազգային օրենսդրություն

 1. Մարդու իրավունքերի 1948թ.-ի համընդհանուր հռչակագիր
 2. ՄԱԿ-ի 2000թ.-ի Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա (հայերեն)
  ՄԱԿ-ի 2000թ.-ի Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա
   (անգլերեն)
 3. Եվրոպայի խորհրդի 2005թ.-ի Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջոցների մասին կոնվենցիա
 4. Պալերմոյի 2000թ.-ի արձանագրությունը՝ մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների առևտրի կանխարգելման ու խափանման և դրա համար պատժի մասին
 5. Պալերմոյի 2000թ.-ի արձանագրությունը՝ ցամաքով, ծովով և օդով միգրանտների անօրինական ներմուծման դեմ
 6. ԱՄԿ-ի 1930թ.-ի հարկադիր աշխատանքի վերաբերյալ թիվ 29 կոնվենցիա (հայերեն)
  ԱՄԿ-ի 1930թ.-ի հարկադիր աշխատանքի վերաբերյալ թիվ 29 կոնվենցիա (անգլերեն)
 7. ԱՄԿ-ի 1957թ.-ի հարկադիր աշխատանքը վերացնելու մասին թիվ 105 կոնվենցիա (հայերեն)
  ԱՄԿ-ի 1957թ.-ի հարկադիր աշխատանքը վերացնելու մասին թիվ 105 կոնվենցիա (հայերեն)
 8. ՄԱԿ-ի 1926թ.-ի ստրկության դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա
 9. ՄԱԿ-ի 1956թ.-ի Ստրկության վերացման, ստրկավաճառության և ստրկությանը մոտ սովորույթների և ինստիտուտների վերացման մասին լրացուցիչ կոնվենցիա
 10. Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնություն և իրավական հարաբերությունների մասին 2002թ.-ի կոնվենցիա (Քիշնևի կոնվենցիա)

 

<– Վերադառնալ